Nový modul Dlhodobý Majetok

Vo verzii 20.05 bol vydaný úplne nový modul Dlhodobý majetok v programe Aurus EKONOMIKA.