Účtovníctvo

Spoľahlivý nástroj pre dôkladné rozbory, kalkulácie a finančné plány. Obsahuje všetky užívateľsky obľúbené  „vychytávky“ ako sú automaty na zaúčtovanie pohybov z iných modulov, predkontácie, prepojenie na externé systémy ( E-dane …), automaty na rozúčtovanie  réžií, nedokončenej výroby a ďalších, podľa nastaviteľných kritérií.