Momentálne nepripravujeme žiaden seminár / školenie....

AEE Logo
AP Logo

Pozvánka na online školenie

AEE Logo
Logo AE Fakturacia
Logo AE Fakturacia
Dňa 14.2. (streda) od 9:00 pre Vás organizujeme online školenie ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE v module MZDY v programe Aurus EKONOMIKA

V dňoch 28.5, 4.6 a 11.6. sme pre Vás pripravili sériu školení k účtovnému okruhu nášho ekonomického programu.  

Školenie je určené pre užívateľov programu Aurus EKONOMIKA.

1. Školenie – 28.05. (utorok) – REGISTRÁCIA UKONČENÁ

 • Používanie Predfaktúr, Vyhotovenie Daňových dokladov k platbe a Vyúčtovacích faktúr
 • Praktické sledovanie Interných záväzkov ako sú napr. úhrady daní, leasingu, úverov,  ich úhrada a účtovanie
 • Čo všetko mi uľahčí používanie funkcií Kópie faktúr a Automatické storn úhrad
 • Ako jednoducho kontrolovať bankové účty pre DPH – Používate funkciu  FINSTAT resp. REGISTRE

2. Školenie – 04.06. (utorok) – REGISTRÁCIA UKONČENÁ

 • Ako zohľadniť v priznaní DPH opravy DPH v prípade nezaplatených faktúr podľa §53b a § 25a po 100/150dňovej splatnosti, ich evidencia a účtovanie
 • Ako správne používať v Účtovnom saldokonte rozpis záväzkov/ pohľadávok podľa dní splatnosti?
 • Využívanie Dátových skladov na rôzne účely, poznáte všetky nové funkcie ktoré v Dátových skladoch pribudli za posledný rok?

3. Školenie – 11.06. (utorok)

 • Viete ako sa používajú Účtovné automatíky – ako si ich nastaviť a spúšťať?
 • Rozpúšťania réžií – rôzne možnosti použitia
 • Sledovanie a prenos Nedokončenej výroby
 • Čo možno vyčítať z Účtovných Výkazov typu Kalkulácie a Štatistické výkazy

Program školenia:

 • oboznámenie sa s novým grafickým prostredím – popis základnej obrazovky
 • vysvetlenie princípov práce v grafickom prostredí – zoznamy, vyhľadávanie, zostavy, doklady
 • školenie práce s novým oknom Zvieratá v maštali
 • praktické príklady práce s dokladom zvierat – novinky pri nahrávaní jednotlivých druhov pohybov
 • školenie práce s novým oknom Dátový sklad Pohyby zvierat

cena za školenie: 60 € bez DPH / za pripojený počítač

V prípade registrácie na všetky školenia je zvýhodnená cena 150€ bez DPH / za pripojený počítač t.j zľava 30€

Lektor: Ing. Iveta Petríková, školiteľka

Rozsah školenia: cca 2 hodiny

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

Poznámka: Koniec registrácie je hodina pred začatím školenia.
Faktúra za školenie bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Technické podmienky účasti:

 • PC / notebook / mobil s reproduktorom
 • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 30 minút pred začatím školenia zaslaný kód/ link  na pripojenie sa k online školeniu

Pre lepšiu identifikáciu účastníka (ešte pred požiadaním o pripojenie) napíšte prosím pri prihlasovaní sa na webinár IČO vašej firmy resp. Názov (stačí aj skrátený názov napr.: PD Horná Dolná)

Poznámka: Nižšie uvedená možnosť sa Vám zobrazí len pokiaľ NIE STE prihlásený do prehliadača, v inom prípade sa možnosť nezobrazí a na školenie budete prihlásený automaticky pod svojím profilom, pod ktorým ste prihlásený v prehliadači.

Registrácia na školenie je ukončená

Registračný formulár na online školenie

Registračný formulár na online školenie