Momentálne nepripravujeme žiaden seminár / školenie....

Pozvánka na online školenie

AEE Logo
Logo-AE-Zvierata
Dňa 7.11. (utorok) od 8:30 pre Vás organizujeme online školenie k novo vydanému modulu ZVIERATÁ vo verzii 23.04

Na školení predstavíme nový modul a oboznámime Vás s ním.

Školenie je určené pre užívateľov programov Aurus EKONOMIKA.

Program školenia:

  • oboznámenie sa s novým grafickým prostredím – popis základnej obrazovky
  • vysvetlenie princípov práce v grafickom prostredí – zoznamy, vyhľadávanie, zostavy, doklady
  • školenie práce s novým oknom Zvieratá v maštali
  • praktické príklady práce s dokladom zvierat – novinky pri nahrávaní jednotlivých druhov pohybov
  • školenie práce s novým oknom Dátový sklad Pohyby zvierat

cena za školenie: 50 € bez DPH / za pripojený počítač

Lektor: Ing. Jozef Levčík, analytik

Rozsah školenia: cca 2 hodiny

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

Poznámka: Koniec registrácie je hodina pred začatím školenia.
Faktúra za školenie bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Technické podmienky účasti:

  • PC / notebook / mobil s reproduktorom
  • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 30 minút pred začatím školenia zaslaný kód/ link  na pripojenie sa k online školeniu

Pre lepšiu identifikáciu účastníka (ešte pred požiadaním o pripojenie) napíšte prosím pri prihlasovaní sa na webinár IČO vašej firmy resp. Názov (stačí aj skrátený názov napr.: PD Belá)

Poznámka: Nižšie uvedená možnosť sa Vám zobrazí len pokiaľ NIE STE prihlásený do prehliadača, v inom prípade sa možnosť nezobrazí a na školenie budete prihlásený automaticky pod svojím profilom, pod ktorým ste prihlásený v prehliadači.

Registrácia na školenie je ukončená

Registračný formulár na online školenie