Momentálne nepripravujeme žiaden webinár / školenie....

Pozvánka na online webinár

AP Logo
Dňa 12.3. (utorok) od 9:00 pre Vás organizujeme webinár Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov pre PPA v programe Aurus POZEMKY k 15.05.2024

Na webinári sa  budeme venovať hlavne problematike evidencie vlastných a užívaných pozemkov pre PPA ako prílohy žiadosti pre priame platby 2024.

Webinár je určený pre užívateľov programu Aurus POZEMKY a manažérom poľnohospodárskych podnikov

Program webinára:

  • Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov – legislatíva
  • Ako postupovať pri výrazných zmenách v LPIS-e za rok 2024
  • Ako efektívne vytvoriť zoznam v programe Aurus POZEMKY
  • Ako si uľahčiť prácu s použitím vytvoreného zoznamu z roku 2023
  • Novinky v Aurus Pozemky
  • Diskusia

cena za webinár: 60 € bez DPH / za pripojený počítač

Lektor: Roman Kováč, školiteľ

Rozsah webinára: cca 2 hodiny

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

Poznámka: Koniec registrácie je hodina pred začatím webinára
Faktúra za webinár bude vystavená po skončení

Technické podmienky účasti:

  • PC / notebook / mobil s reproduktorom
  • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 30 minút pred začatím webinára zaslaný kód / link  na pripojenie sa

Pre lepšiu identifikáciu účastníka (ešte pred požiadaním o pripojenie) napíšte prosím pri prihlasovaní sa na webinár IČO vašej firmy resp. Názov (stačí aj skrátený názov napr.: PD Horná Dolná)

Poznámka: Nižšie uvedená možnosť sa Vám zobrazí len pokiaľ NIE STE prihlásený do prehliadača, v inom prípade sa možnosť nezobrazí a na webinár budete prihlásený automaticky pod svojím profilom, pod ktorým ste prihlásený v prehliadači.

Registrácia na webinár je ukončená

Registračný formulár na online webinár