Tlačové zostavy

Výstupy a tlačové zostavy poskytujú:

Zostavy

vhodné na tlač, zobrazené v inteligentnom prehliadači

Prehľady

vhodné na triedenie, filtrovanie a ďalšie úpravy v tabuľkovej forme

Exporty

do excelu, pdf, txt a iných formátov

Tretie strany

exporty údajov informačných systémov tretích strán

Dátové sklady

skúmanie, vyhodnocovanie a agregovanie zdrojových údajov

Šablóny

Všetky výstupy používajú systém preddefinovaných/ klientských šablón