Tlačové zostavy

Možno tlače a exportovania údajov najpoužívanejších formátoch :

  • export do formátov PDF a XLSX
  • export vo formáte XML pre komunikáciu s rôznymi inštitúciami (banky, poisťovne)
  • prehľadné dátové sklady s mohutnou údajovou základňou
  • tvorba vlastných užívateľských šablón
  • organizácia rôznych typov výstupov formou obľúbených výstupov

Funkcionalita

Zostavy

vhodné na tlač, zobrazené v inteligentnom prehliadači

Prehľady

vhodné na triedenie, filtrovanie a ďalšie úpravy v tabuľkovej forme

Exporty

do excelu, pdf, txt a iných formátov

Tretie strany

exporty údajov informačných systémov tretích strán

Dátové sklady

skúmanie, vyhodnocovanie a agregovanie zdrojových údajov. Tvorba kontingenčných tabuliek

Šablóny

všetky výstupy používajú systém preddefinovaných/ klientskych šablón s možnosťou nastavenia ich obľúbenosti

Náhľady