Update 20.04 / 1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 24.11.2020

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   20.04

Zmeny v module MZDY

  • aktualizácia výkazov 1, 3A, 3B v rámci Prvej pomoci plus

Upozornenie:
Výkazy 1, 3A, 3B sa za október 2020 posielajú len elektronicky cez stránku www.slovensko.sk

Zmeny v module DLHODOBÝ MAJETOK

  • oprava chyby v univerzálnej zostave odpisového plánu

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli