Momentálne nepripravujeme žiaden seminár / školenie....

Online webinár Spoločná poľnohospodárska politika 2023 – 2027 – Ekoschémy, GAEK 8.9 od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Online školenie Novinky v programe Aurus Ekonomika, verzia 22.05  7.12 od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Pozvánka na online školenie

Dňa 28.11 (utorok) od 9:00 pre Vás organizujeme on-line školenie Novinky v programe AURUS AGRO ,na ktoré Vás týmto pozývame

Obsahom on-line školenia je oboznámenie sa s novinkami a príprava odposlania údajov na ÚKSÚP

Program školenia:

  • ÚKSÚP – príprava údajov pre elektronické odposlanie na ÚKSUP
  • Kniha honov – podklady pre kontrolu z PPA
  • Inteligentný užívateľský výber a export údajov a jeho využitie v praxi – Dátové sklady

Lektor: Roman Kováč, konzultant

Rozsah školenia: cca 2 hodiny

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

cena za školenie: 50 € bez DPH / za pripojený PC

Koniec registrácie: hodina pred začatím webinára

Poznámka: Koniec registrácie je hodina pred začatím školenia.
Faktúra za školenie bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Technické podmienky účasti:

  • PC / notebook / mobil s reproduktorom
  • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 30 minút pred začatím školenia zaslaný kód/ link  na pripojenie sa k online školeniu.

Pre lepšiu identifikáciu účastníka (ešte pred požiadaním o pripojenie) napíšte prosím pri prihlasovaní sa na webinár IČO vašej firmy resp. Názov (stačí aj skrátený názov napr.: PD Belá)

Poznámka: Nižšie uvedená možnosť sa Vám zobrazí len pokiaľ NIE STE prihlásený do prehliadača, v inom prípade sa možnosť nezobrazí a na školenie budete prihlásený automaticky pod svojím profilom, pod ktorým ste prihlásený v prehliadači.

Registrácia na školenie je ukončená

Registračný formulár na online školenie