Momentálne nepripravujeme žiaden seminár / školenie....

Online webinár Spoločná poľnohospodárska politika 2023 – 2027 – Ekoschémy, GAEK 8.9 od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Online školenie Novinky v programe Aurus Ekonomika, verzia 22.05  7.12 od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Pozvánka na online školenie

Dňa 18.4. (utorok) od 9:00 pre Vás organizujeme on-line školenie Priame platby 2023 - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov na ktorý Vás týmto pozývame

Obsahom on-line školenia bude príprava povinnej prílohy Súpis prenajatých a vlastných pozemkov k priamym platbám 2023 s dôrazom na tvorbu. Na školení sa dozviete ako tento súpis vytvoriť ako do neho dostať aj vlastné a zamenené pozemky a ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s následnými kontrolami zo strany PPA.

Program školenia:

  • Súpis prenajatých a vlastných pozemkov – povinná príloha ku žiadosti o priame platby
  • Oboznámime s aktuálnym stavom aplikácie GSAA a prepojením na systémy Aurus AGRO a Aurus POZEMKY
  • Stropovanie
  • Diskusia

Lektor: Roman Kováč, konzultant

Rozsah školenia: cca 2 hodiny

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

cena za webinár: 50 € bez DPH / za pripojený PC

Koniec registrácie: hodina pred začatím webinára

Poznámka: Koniec registrácie je hodina pred začatím školenia.
Faktúra za školenie bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Technické podmienky účasti:

  • PC / notebook / mobil s reproduktorom
  • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 30 minút pred začatím webinára zaslaný kód/ link  na pripojenie sa k online webináru

Pre lepšiu identifikáciu účastníka (ešte pred požiadaním o pripojenie) napíšte prosím pri prihlasovaní sa na webinár IČO vašej firmy resp. Názov (stačí aj skrátený názov napr.: PD Belá)

Poznámka: Nižšie uvedená možnosť sa Vám zobrazí len pokiaľ NIE STE prihlásený do prehliadača, v inom prípade sa možnosť nezobrazí a na školenie budete prihlásený automaticky pod svojím profilom, pod ktorým ste prihlásený v prehliadači.

Registrácia na školenie je ukončená

Registračný formulár na webinár