Momentálne nepripravujeme žiaden seminár / školenie...

Online webinár Spoločná poľnohospodárska politika 2023 – 2027 – Ekoschémy, GAEK 8.9 od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Online školenie Novinky v programe Aurus Ekonomika, verzia 22.05  7.12 od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Pozvánka na webinár

Dňa 29.11 (utorok) od 9:00 pre Vás organizujeme webimár Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 v poľnohospodárskej praxi , na ktorý Vás týmto pozývame

Prvá časť webinára Vám pomôže zorientovať sa v novej legislatíve platnej pre najbližších 5 rokov a v druhej časti Vás navedieme ako pristúpiť k tvorbe osevného plánu 2022/2023 tak, aby ste maximalizovali svoj finančný výnos z rastlinnej výroby a optimalizovali náročnosť obhospodárenia parciel

Program webinára:

  • Priame platby a kondicionalita GAEC SP SPP 2023-2027
  • Celofarmová eko-schéma
  • Implementácia kondicionality a celofarmovej eko-schémy v praxi
  • Diskusia

Lektor: Roman Kováč, konzultant

Rozsah webinára: cca 2 hodiny

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

cena za webinár: 50 € bez DPH / za pripojený PC

Koniec registrácie: hodina pred začatím webinára

Technické podmienky účasti:

  • PC / notebook / mobil s reproduktorom
  • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 15 minút pred začatím webinára zaslaný kód/ link  na pripojenie sa

Poznámka: Webinár je jednodňový t.j. každý deň prebehne ten istý webinár.
Faktúra za webinár bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Registrácia na školenie je ukončená

Registračný formulár na webinár