Momentálne nepripravujeme žiaden seminár / školenie....

Pozvánka na online školenie

Dňa 1.8. a 2.8. od 9:00 pre Vás organizujeme školenie Mzdy - Daňový bonus a ďalšie novinky, na ktoré Vás týmto pozývame

Od 1.7.2022 je účinný zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto zákona je aj zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zmena sa týka daňového bonusu na dieťa, podľa ktorej majú rodičia nárok na daňový bonus na dieťa podľa nových pravidiel. Jedná sa o novú výšku daňového bonusu u novourčených vekových kategórií detí. Tieto zmeny sa zohľadnia nielen počas kalendárneho roka, ale aj po jeho skončení vo vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo v podanom daňovom priznaní.

Vzhľadom na zložitosť danej problematiky spôsobenej mimo iného aj začiatkom jej účinnosti počas roka sme pre Vás pripravili online školenie a aktualizáciu programu – verziu 22.04, kde je táto legislatíva riešená. Verziu programu vydáme v termíne 1. – 4. 8. 2022.

Program školenia:

  • Daňový bonus účinný od 1.7. 2022 – vysvetlenie problematiky
  • Mesačné uplatnenie daňového bonusu
  • Daňový bonus – otvorené otázky, ktoré musí štát vyriešiť do januára 2023
  • Posielanie výplatných pások elektronicky
  • Vylepšenie práce s programom pri kurzarbeite a práce s dohodármi
  • Diskusia

Lektor: Ing. Jozef Levčík

Rozsah školenia: cca 2 hodiny

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

cena za školenie: 50 € bez DPH / za pripojený počítač

Poznámka: Školenie je jednodňové t.j. každý deň prebehne to isté školenie. Koniec registrácie je hodina pred začatím školenia.
Faktúra za školenie bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Technické podmienky účasti:

  • PC / notebook / mobil s reproduktorom
  • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 15 minút pred začatím školenia zaslaný kód/ link  na pripojenie sa k online školeniu

Registrácia na seminár je ukončená

Registračný formulár na online školenie