Momentálne nepripravujeme žiaden seminár / školenie....

Pozvánka na online školenie

Pre lepšiu identifikáciu účastníka (ešte pred požiadaním o pripojenie) napíšte prosím pri prihlasovaní sa na školenie Názov vašej firmy 

Poznámka: Nižšie uvedená možnosť sa Vám zobrazí len pokiaľ NIE STE prihlásený do prehliadača, v inom prípade sa možnosť nezobrazí a na školenie budete prihlásený automaticky pod svojím profilom, pod ktorým ste prihlásený v prehliadači.

Registrácia na školenie je ukončená

Dňa 31.1. (utorok) od 8:30 pre Vás organizujeme online školenie k problematike noviniek v module MZDY vo verzii 23.01 s dôrazom na zapracované legislatívne zmeny platné od 1.1.2023, na ktoré Vás týmto pozývame

Školenie bude obsahovať postupy prác užívateľa po obdržaní verzie 23.01 aj s metodickým návodom, ako sa vysporiadať s množstvom nových legislatívnych zmien. Školenie bude zamerané na konkrétne zmeny v programe, ale na príkladoch z praxe upozorníme aj na legislatívne zásady jednotlivých legislatívnych okruhov. Nová legislatíva platná od 1.1.2023 ovplyvňuje základné mzdové výpočty. Na školení ich vysvetlíme na konkrétnych praktických prípadoch.

Školenie je určené pre užívateľov programov Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET, nebudeme sa na ňom venovať tým častiam novej legislatívy, ktorá nemá vplyv na program.

Program školenia:

 • postup jednotlivých prác užívateľa po prechode, ktoré musí dodržať
 • vysvetlenie pomocných výpočtov a plničov na uľahčenie práce pri spracovaní agendy od 01/2023
 • uľahčenie vykonania zmien v údajoch pre rok 2023
 • mzdové veličiny pre rok 2023
 • zavedenie minimálneho mesačného VZ (minimálneho poistného) na ZP od 1.1.2023
 • daňový bonus na deti od 1.1.2023
 • odvodová odpočítateľná položka (OOP) v sociálnom poistení od 1.1.2023
 • zásadná zmena práce s dohodármi od 1.1.2023
 • dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce od 1.1.2023
 • zmena pri určení VZ/ Nepravidelné príjmy z dohôd od 1.1.2023
 • nové vzory naplnenia kmeňového súboru pracovníkov
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch za rok 2023
 • mesačný výkaz poistného do zdravotných poisťovní, nové výkazy do SP, mesačný výkaz, výkaz VPP
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 – nové tlačivo
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022 – nové tlačivo

… a mnohé ďalšie zmeny

cena za školenie: 70 € bez DPH / za pripojený počítač

Lektor: Ing. Jozef Levčík, analytik

Rozsah školenia: cca 4 hodiny

začiatok : 8:30 ( prezentácia od 8:00 )

Poznámka: Koniec registrácie je hodina pred začatím školenia.
Faktúra za školenie bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Technické podmienky účasti:

 • PC / notebook / mobil s reproduktorom
 • e-mailový účet, na ktorý Vám bude cca 30 minút pred začatím školenia zaslaný kód/ link  na pripojenie sa k online školeniu

Registračný formulár na online školenie