Momentálne nepripravujeme žiaden seminár...

Pozvánka na seminár

Dňa 9.9.2021. pre Vás organizujeme jednodňový seminár k problematike Manažment poľnohospodárskej pôdy, na ktorý Vás týmto pozývame.

Program seminára:

  • Návrh zákona o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov PI /2021/ 177 – centrálny register nájomných zmlúv pre účely PPA
  • Evidencia nájomných zmlúv v programe Aurus POZEMKY – praktické skúsenosti efektívnej/zákonnej evidencie
  • Vyhodnotenie zákonného obhospodarovania parciel pomocou tematickej mapy a dátových skladov v programe Aurus POZEMKY – novinka
  • Verzia PRO – aktualizácia vrstvy LPIS2021 a ostatných HU(susedia) z gsaa, vyhodnotenie obhospodarovaných plôch pre účely zazmluvnenia parciel
  • Vybrané novinky v programe Aurus POZEMKY od ver.20.01

Lektor: Roman Kováč

Rozsah semináru: 4 hodiny

miesto konania: Agroinštitút Nitra , miestnosť A1

začiatok : 9:00 ( prezentácia od 8:30 )

cena za seminár: 60,- EUR bez DPH / osoba

Poznámka: Faktúra za školenie bude vystavená po školení na základe prezenčnej listiny.

Čo sa týka protipandemických opatrení riadime sa odporúčaniami Agroinštitútu.
V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včasne informovať.

Registrácia na seminár je ukončená

Zostávajúci čas registrácie

  • 00
  • 00
  • 00

Registračný formulár na seminár