Pozvánka na školenie

V dňoch 10.4. a 11.4.2019  sa bude konať metodicko-užívateľské školenie k problematike Geopriestorovej žiadosti o priame podpory – GSAA, na ktoré Vás týmto srdečne pozývame. Školenie budú viesť skúsení lektori – GSAA konzultanti z praxe, ktorí v predchádzajúcich rokoch pomáhali úspešne podávať GSAA žiadosti stovkám žiadateľov.

Program školenia:

  • novinky 2019 v príprave a podaní GSAA žiadostí, vysvetlenie zmien v metodike a v systéme oproti predchádzajúcim rokom
  • zopakovanie práce s aplikáciou AURUS-GEO žiadosť
  • skúsenosti z predchádzajúcich kampaní – najčastejšie chyby a problémy, naše odporúčania
  • diskusia – riešenie konkrétnych problémov účastníkov
  • skúsenosti z tvorby zostáv o dohodnutom a zaplatenom nájomnom ( zákon 172/2018)

Rozsah školenia: 3 – 4 hodiny
miesto konania: Agroinštitút Nitra , miestnosť S3
prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00
začiatok školenia: 9:00
cena školenia: 60,- EUR bez DPH