AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Účtovníctvo

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • pri spúšťaní okien „Uzávierka účtovníctva“ a „Vrátenie uzávierky účtovníctva“ je zakázaná práca s modulmi Účtovníctvo, Fakturácia, Dane, Banka, Pokladňa.
Opravy:
 • dátový sklad Hlavná kniha – v prípade, že vo výbere stĺpcov nebudú stĺpce typu „Počiatočný stav“ alebo „Koncový stav“ ale len stĺpce typu „Obraty“, filter nad periódou <od-do> je upravený podľa výberu . Inak funguje filter od periódy 1

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • Pomenovanie stĺpcov v prehľade Hlavná kniha
 • Dátové sklady – oprava padania programu v špecifických situáciách

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • štatistické výkazy mesačné a kvartálne za rok 2021, ročné za rok 2020
Opravy:
 • zrýchlený DS Obratová predvaha pri vypnutom prepínači „položkový výber“
 • tlač dokladu Náklady pri 125% mierke obrazovky

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • možnosť zobraziť/nezobraziť počet výskytov u nečíselných položiek v medzisúčtoch v Dátových skladoch
Opravy:
 • zmena analytického účtu v účtovnom rozvrhu
 • nová konfigurácia pre naplnenie Dátumu účtovného prípadu pri zaúčtovaní daňového dokladu
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • zobrazenie filtrov periód v dátových skladoch Hlavnej knihy a Obratovej predvahy

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • úprava tlače Hlavnej knihy, Obratovej predvahy a Účtovného denníka na výšku
Opravy:
 • znovu načítavanie záznamov v číselníku Účtovný rozvrh
 • tlač účtovných dokladov do PDF

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • doplnenie výberu na poli Odberateľ-Dodávateľ v hromadnom doklade
 • oprava funkčnosti oddeľovacích znakov v zostave saldokonta

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne