AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Účtovníctvo

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
  • žiadna
Opravy:
  • zobrazenie filtrov periód v dátových skladoch Hlavnej knihy a Obratovej predvahy

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
  • úprava tlače Hlavnej knihy, Obratovej predvahy a Účtovného denníka na výšku
Opravy:
  • znovu načítavanie záznamov v číselníku Účtovný rozvrh
  • tlač účtovných dokladov do PDF

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
  • žiadna
Opravy:
  • doplnenie výberu na poli Odberateľ-Dodávateľ v hromadnom doklade
  • oprava funkčnosti oddeľovacích znakov v zostave saldokonta

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2020

Doplnená funkcionalita:
  • žiadna
Opravy:
  • žiadne