AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Sklad

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
  • nové okno Materiál na sklade s rozšírenou funkcionalitou oproti textovému programu
Opravy:
  • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
  • doklad Príjemka – Výdajka – Prevodka
  • typ výstupu Prehľad do zostavy Súvahové zaúčtovanie skladových dokladov
Opravy:
  • žiadne

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
  • doplnený údaj/stĺpec Prevzal do dátového skladu pohybov
Opravy:
  • zrýchlenie vyhľadávania a optimalizácia triedenia v zozname Číselníka materiálov

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2020

Doplnená funkcionalita:
  • žiadna
Opravy:
  • žiadne