AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Sklad

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 19.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 •  Tlač výdajky – doplnená o možnosť tlače VS a Dodávateľa na hlavičke dokladu

Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • pri nahrávaní príjemky, na položke materiál, pre niektorých užívateľov pribudla možnosť prioritne zobrazovať záložku Stav materiálu na skladoch
 • Dátový sklad – pridaná možnosť zadania nového stĺpca periódy v tvare „Rok,Perióda“, použiteľného na triedenie pohybov za viac rokov.
Opravy:
 • pri zakladaní nového materiálu počas nahrávania príjemky odstránená chyba pri ponuke nového čísla materiálu
 • Dátový sklad – vo výslednom zobrazení, odstránené padanie do chyby pri kliknutí na údaje
 • Dátový sklad – oprava triedenia podľa periód pri výbere periód za viac rokov
 • tlač skladového dokladu pri rozlíšení obrazovky 125%

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • Pridávanie novej položky do číselníka materiálov priamo pri nahrávaní príjemky
 • Doklad PVP – pri zadávaní nového riadku dokladu zobrazovanie aktuálneho stavu materiálu na sklade z hlavičky dokladu
Opravy:
 • Triedenie materiálu v doklade PVP a Číselníku materiálov podľa konfigurácie SK 310323-Triedenie výberu materiálu – podľa kódu

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • funkcie a generátory súvisiace s modulom Poľnonákup
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • ručné zadávanie hodnôt skladového dokladu

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • ručné zadávanie hodnôt skladového dokladu

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • rozborové zostavy – doplnená možnosť výstupov formou Prehľadu a Excel
 • nový formát tlače dokladov PVP – doplnený prepínač Úsporná tlač
 • doplnenie položiek nákladových štruktúr do výberu stĺpcov v riadkoch dokladov PVP
 • export výsledkov výpočtu Spracovanie predpohybov do excelu
 • generovanie dodacieho listu zo skladovej príjemky
 • kopírovanie položky z predchádzajúceho riadku v dokladoch PVP (CTRL + D)
 • nový komplexnejší výberový zoznam nad položkou Materiál
 • zobraziť/nezobraziť počet výskytov u nečíselných položiek v medzisúčtoch v Dátových skladoch
Opravy:
 • chyba v okne Materiál na sklade – záložka Obraty v periódach
 • názvu a šírky stĺpcov a filtrácie v okne a vo výberovom zozname Materiál na sklade
 • zobrazenie príloh v skrátenom číselníku materiálov s prístupovým právom prezerania

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • nové okno Materiál na sklade s rozšírenou funkcionalitou oproti textovému programu
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • doklad Príjemka – Výdajka – Prevodka
 • typ výstupu Prehľad do zostavy Súvahové zaúčtovanie skladových dokladov
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • doplnený údaj/stĺpec Prevzal do dátového skladu pohybov
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania a optimalizácia triedenia v zozname Číselníka materiálov

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne