AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Sklad

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • ručné zadávanie hodnôt skladového dokladu

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • ručné zadávanie hodnôt skladového dokladu

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • rozborové zostavy – doplnená možnosť výstupov formou Prehľadu a Excel
 • nový formát tlače dokladov PVP – doplnený prepínač Úsporná tlač
 • doplnenie položiek nákladových štruktúr do výberu stĺpcov v riadkoch dokladov PVP
 • export výsledkov výpočtu Spracovanie predpohybov do excelu
 • generovanie dodacieho listu zo skladovej príjemky
 • kopírovanie položky z predchádzajúceho riadku v dokladoch PVP (CTRL + D)
 • nový komplexnejší výberový zoznam nad položkou Materiál
 • zobraziť/nezobraziť počet výskytov u nečíselných položiek v medzisúčtoch v Dátových skladoch
Opravy:
 • chyba v okne Materiál na sklade – záložka Obraty v periódach
 • názvu a šírky stĺpcov a filtrácie v okne a vo výberovom zozname Materiál na sklade
 • zobrazenie príloh v skrátenom číselníku materiálov s prístupovým právom prezerania

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • nové okno Materiál na sklade s rozšírenou funkcionalitou oproti textovému programu
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • doklad Príjemka – Výdajka – Prevodka
 • typ výstupu Prehľad do zostavy Súvahové zaúčtovanie skladových dokladov
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • doplnený údaj/stĺpec Prevzal do dátového skladu pohybov
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania a optimalizácia triedenia v zozname Číselníka materiálov

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne