AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Pokladňa

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
  • zavedenie kontroly mazania dátumu dodania v pokladničnom doklade
Opravy:
  • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
  • vrátenie denných uzávierok v číselníku pokladní. Po vrátení sa nebude kurzor prestavovať na iný deň
Opravy:
  • tlač riadkového pokladničného dokladu s dvoma sadzbami DPH

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
  • žiadna
Opravy:
  • žiadne

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2020

Doplnená funkcionalita:
  • nová validačná kontrola na nenulový doklad predaja pred odoslaním do Fiskal PRO
Opravy:
  • dennej uzávierky bez obratu v pokladni s Fiskal PRO
  • zmena názvoslovia z FM (fiškálny modul) na eKasa
  • zápornej úhrady faktúry (storna) v hotovosti cez eKasa