AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Expedícia

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • oprava mazania skladového dokladu vytvoreného z dodacieho listu
 • zavedenie upozornenia po skončení mesačnej uzávierky

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • premenovanie stĺpca Popis riadku na Názov materiálu v dátovom sklade dodacích listov
 • generovanie pokladničných dokladov z dodacích listov bez DPH
 • skrytie stopnutých hodnôt pri pridávaní materiálu cez okno Číselník materiálov skrátený
 • ručnej zmeny prednastavených hodnôt v záložke Ostatné pri nahrávaní dodacieho listu