AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Expedícia

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • pribudli nové predlohy výzorov dodacích listov s názvami Pekáreň, Nábytok 1 a Nábytok 2.
 • Dátový sklad objednávok – doplnený filter na množstvo
 • zrýchlená práca programu so zoznamom dodacích listov
Opravy:
 • generovanie zbernej faktúry z viacerých dodacích listov

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • dodací list položka materiál na riadku – konfiguračne je možné nastaviť prioritné zobrazenie buď Stav na sklade alebo Číselník materiálov. Doteraz to bol vždy Stav na sklade
 • v dokladoch Objednávka a Dodací list je možné v riadkoch kopírovať položky z predchádzajúceho riadku klávesou CTRL+D
 • pribudla nová predloha tlače dodacieho listu s názvom Dodací list Mlyn
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zlepšená ergonómia práce s došlou objednávkou
 • Dodací list, záložka na riadkoch Súvisiace doklady – zrýchlenie aplikácie
Opravy:
 • tlač dodacieho listu – ošetrená chyba ak IČO odberateľa obsahuje aj iné znaky ako číslo
 • tlač dodacích listov zbernej faktúry

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • úpravy tlače dodacích listov
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • automatické vyplnenie sumy na úhradu pri platbe platobnou kartou
 • nový komplexnejší výberový zoznam nad položkou Materiál
 • zobraziť/nezobraziť počet výskytov u nečíselných položiek v medzisúčtoch  Dátových skladoch
Opravy:
 • názov súboru pri exporte faktúry do PDF v Tvorbe a tlači súvisiacich dokladov

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • oprava mazania skladového dokladu vytvoreného z dodacieho listu
 • zavedenie upozornenia po skončení mesačnej uzávierky

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • premenovanie stĺpca Popis riadku na Názov materiálu v dátovom sklade dodacích listov
 • generovanie pokladničných dokladov z dodacích listov bez DPH
 • skrytie stopnutých hodnôt pri pridávaní materiálu cez okno Číselník materiálov skrátený
 • ručnej zmeny prednastavených hodnôt v záložke Ostatné pri nahrávaní dodacieho listu