AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Dane

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • Daň z motorových vozidiel podľa zmenenej legislatívy, platnej za rok 2020,
Opravy:
 • Daňový doklad o použití – hromadná tlač

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • nový Výkaz DPH platný od roku 2021
 • nové tlačivo Potvrdenie o podaní výkazu DPH platné od roku 2021
 • nový Výkaz KVDPH  platný od roku 2021
 • zavedenie výnimiek 7, 17 k D/T opravným dokladom DPH z titulu nezaplatenia – viď §25a, §53b Zákona o DPH
 • skupinová registrácia DPH – táto funkcia je k dispozícii za príplatok
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • evidencia zaplatených preddavkov k dani z motorových vozidiel
 • report pre odosielanie údajov dane z motorových vozidiel na daňový úrad
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • priznanie k dani z motorových vozidiel
 • číselník dopravných prostriedkov doplnený o záložku DMV (daň z motorových vozidiel)
Opravy:
 • žiadne