AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Banka

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 19.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • formátovanie IBAN-u v prevodných príkazoch s medzerami po 4 číslach
Opravy:
 • zobrazenie predkontácie aj v prípade, že z predkontačných riadkov dokladov je odstránený stĺpec „Organizačná jednotka“.

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadna

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • možnosť vybrať a spracovať viacero faktúr naraz v ručne zadanom prevodnom príkaze
 • optimalizácia prednastaveného filtra typov súborov v importe výpisov z Homebankingu
Opravy:
 • pri generovaní prevodnýc príkazov z programu Aurus Pozemky (cez CSV)
 • zobrazenie bankového účtu vlastného podniku pri generovaní prevodných príkazov
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • zmena čísla bankového dokladu
 • vyhľadávanie podľa čísla faktúry v riadku prevodného príkazu

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • posun riadkov v doklade (ALT + šípka hore resp. ALT + šípka dole)
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna“
Opravy:
 • import kurzového lístka (šablóna 1001232 Import z ECB)