Logo AE Fakturacia

Praktické rady v module ÚČTOVNÍCTVO

Finančný príspevok na stravu

Finančný príspevok na stravu je príjem oslobodený od dane len vtedy, ak je vyplatený dopredu.

Ako postupovať:

POKLADŇA alebo BANKA – 1.januára alebo v deň nástupu

 • zamestnancovi vyplaťte zálohu na 30 dní, napr. 100 eur
 • pri hotovostnom výdaji stačí jeden pokladničný doklad s priloženým zoznamom zamestnancov
 • pri stanovení vhodnej výšky zálohy berte do úvahy:
  • maximálny počet pracovných dní mesiaca (23) spolu s rezervou k výplatnému termínu
  • ak sa pracuje aj vo voľné dni, navýšte počet dní
  • ak sa pracuje aj na smeny, navýšte počet dní
  • ak sa chcete vyhnúť dodatočnému navyšovaniu zálohy kvôli zvýšeniu sadzby počas roka, navýšte zálohu ( 30 x 2,81 = 84.3 eur je zákonom stanovená minimálna suma, navýšená je na 100 eur )

MZDY – každý mesiac 1-12

 • zamestnancovi nahrajte cez druh mzdy 1645, prípadne 835 skutočný nárok na finančný príspevok podľa počtu odpracovaných dní
 • k výplate tak bude mať pridané ( napr. január 20 dní x 2,81 = 56,20 eur, február 18 dní x 2,81 = 50,58 eur … )
 • v 12.mesiaci alebo pri ukončení pracovného pomeru dohrajte zrážku za stravovanie 100 eur (DMz 5610)

V ďalšom roku začnete opäť vyplatením zálohy, ktorej výšku možno upravíte.

V ďalšom roku začnete opäť vyplatením zálohy, ktorej výšku možno upravíte.

Účtovanie:

            335917 / 211   100,00 eur       – záloha vydaná z pokladne     01/2023 – účtujete sami

            527130 / 331     56,20 eur       – príspevok za január                 01/2023 – účtujú mzdy DMz1645

            527130 / 331     50,58 eur       – príspevok za február               02/2023 – účtujú mzdy DMz1645                                …

            331 / 335917   100,00 eur       – vrátenie zálohy zrážkou         12/2023 – účtujú mzdy DMz5610

Je vhodné udržiavať rovnakú výšku zálohy pre všetkých zamestnancov.

V prípade zmeny minimálnej sadzby finančného príspevku na stravu môžu mzdy počítať s novou sadzbou bez potreby dopočítania vyplatenej zálohy.

Popísaný systém vyplácania záloh s vrátením je možné aplikovať aj mesačne, je však administratívne náročnejší.

Mohlo by vás taktiež zaujímať