Povolenie upozornení

Umiestnenie: Dane - Nastavenia

Pri spustení modulu program kontroluje niektoré dôležité termíny vo fakturačných údajoch, na ktoré vás dokáže upozorniť. Každý užívateľ si môže zvoliť, ktoré upozornenia sa mu budú pri spustení programu zobrazovať. 

Po spustení tejto voľby sa zobrazí zoznam upozornení, ktoré je možné aktivovať a to označením jednotlivých položiek v stĺpci Povolenie.

Okrem toho sa v tomto okne dajú nastaviť aj ďalšie parametre ako sú:

Ako často upozorňovať (dni)

ako často má program užívateľa upozorňovať od posledného upozornenia. (0 – upozornenie sa generuje po každom spustení funkcie, 1 – upozornenie sa generuje 1x za deň, 2 – upozornenie sa generuje každý 2 deň, …)

Upozorňovať pre udalosťou (koľko dní)

umožňuje nastaviť upozornenie v predstihu, pred dátumom danej udalosti

Dátum poslednej kontroly

využíva sa pri zmene nastavení danej udalosti

Momentálne ide o kontrolu termínov nasledovných udalostí. Kontrola Vás upozorní na zabudnuté neuhradené faktúry.

  • Záväzky 100 dní po splatnosti – pribudla možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené došlé faktúry s dph, ktoré prekročili alebo sa blížia k 100 dňom po ich splatnosti. Kontrolujú sa došlé faktúry s dátumom splatnosti 22.09.2022 a vyšším. 
  • Pohľadávky 150 dní po splatnosti – pribudla možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené odoslané faktúry s dph, ktoré prekročili alebo sa blížia k 150 dňom po ich splatnosti. Kontrolujú sa odoslané faktúry s dátumom splatnosti 03.08.2022 a vyšším. 

Pri najbližšom spustení program skontroluje podľa vami zadefinovanými upozorneniami a ak nájde nezovnalosť, vypíše o nich záznam v časti Správy a upozornenia. Indikáciou pozitívnej kontroly udalosti je červená obálka s číslom, ktoré vyjadruje počet neprečítaných správ a upozornení.

Kliknutím na obálku sa otvorí okno Správy a upozornenia, v ktorom je zobrazený zoznam všetkých notifikácií. Neprečítané bežné správy sa zobrazujú so žltým podfarbením, neprečítané upozornenia s červeným podfarbením a prečítané správy aj upozornenia nemajú žiadne podfarbenie.

Novými verziami programu môžu pribúdať aj nové upozornenia. Nové upozornenia budú dodávané spravidla ako neaktívne. Tzn. že ak bude mať užívateľ o ne záujem, musí si ich povoliť.