Logo AE Fakturacia

Praktické rady v module FAKTURÁCIA

Evidencia daňových a iných záväzkov

Ak chcete vytvárať prevodné príkazy aj k úhradám dph, preddavkom a doplatkom na daň z motorových vozidiel, daň z príjmov právnických osôb, daň z nehnuteľností, platbám havarijného a zákonného poistného k autám a ďalším predpisom v aplikácii Aurus Ekonomika, Nahrajte takýto záväzok ako Internú došlú faktúru (FDD-I). Má svoj dátum splatnosti a automaticky sa bude ponúkať v zozname došlých faktúr, ktoré môžu byť dané na prevod. Nevypĺňajte dátum dodania, ide o doklady bez dph. Na nahratie každého ďalšieho záväzku rovnakého druhu použite kópiu, aby sa vám preniesli všetky platobné údaje. Zmeňte len variabilný symbol, prípadne výšku platby. Ďalej postupujte podľa jedného z dvoch možných krokov:

  1. Ide o preddavkové platby s doplatkom – napr. daň z motorových vozidiel, daň z príjmov PO, daň z nehnuteľností ale aj platby DPH

Zaúčtujte FDD-I „rovnakým účtom SUAU v hlavičke aj súvzťažným účtom SUAU v riadku“

Napr. Preddavok dane z motorových vozidiel 345 / 345
Napr. Preddavok dane z príjmov PO 341 / 341
Napr. Preddavok dane z nehnuteľností 345 / 345
Napr. Platba DPH 343 / 343

Predpis (dane) už nahrajte cez interný účtovný doklad – napr. NAU (nákladový) a účtujte náklady.

Napr. Predpis dane z motorových vozidiel nahrajte cez interný účtovný doklad a účtujte 531 / 345
Napr. Predpis dane z príjmov PO nahrajte cez interný účtovný doklad a účtujte 591 / 341
Napr. Predpis dane z nehnuteľností 532 / 345
Napr. Predpis DPH sa nevystavuje žiadnym ďalším dokladom

V prípade vratiek je postup rovnaký, len výška platby je záporná.

  1. Ide o jednorazové platby bez doplatku – napr. daň z motorových vozidiel (pri nízkej výške platby), daň z príjmov PO (pri nízkej výške platby), daň z nehnuteľností (pri nízkej výške platby), pokuty z Fin.správy, pokuty zo sociálnej/zdravotných poisťovní, havarijné a zákonné poistenie áut, dialničné známky, zrážková daň z dividend, zdravotné poistenie z dividend

Zaúčtujte FDD-I do nákladov ako predpis (dane).

Napr. Predpis dane z motorových vozidiel 531 / 345
Napr. Predpis dane z príjmov PO 591 / 341
Napr. Predpis dane z nehnuteľností 532 / 345
Napr. Pokuta z finančnej správy 545 / 345
Napr. Pokuta zo sociálnej/zdravotných poisťovní 545 / 336
Napr. Havarijné a zákonné poistenie áut 548,381 / 379
Napr. Dialničné známky 518,381 / 379
Napr. Zrážková daň z dividend 364 / 342
Napr. Zdravotné poistenie z dividend 364 / 336

V prípade leasingových splátok cez splátkový kalendár ide o štandardné došlé faktúry s DPH.

V prípade poistného plnenia (poisťovňa bude posielať peniaze nám) ide o pohľadávku. Nahrajte takúto pohľadávku ako Internú odoslanú faktúru (FOD-I). Pôjde o jednorazovú platbu v náš prospech.

Účtujte 378 / 648

Pri tomto spôsobe evidovania daňových a iných záväzkov sa riadky bankových dokladov, ktoré sú ich úhradami, automaticky zaúčtujú podľa účtu SUAU priradeného predpisu.