Vrátenie uzávierky modulu DANE

Umiestnenie: Dane - Uzávierka

Vrátenie uzávierky je funkcia, pomocou ktorej je možné vrátiť stav dokladov, ktorý bol pred vykonaním uzávierky. Používa sa zvyčajne v prípadoch, kedy užívateľ zistí počas inventarizácie, že mu chýba doklad. Je nutné mať však na zreteli, že ak sa už podali priznania DPH a výkazy, opravou alebo vstupom do dokladov sa údaje zmenia a tak nebudú korešpondovať s tým, čo sa príslušnému úradu podalo.

Uzávierku v systéme je možné vrátiť iba v tom prípade, ak nadradený modul účtovníctvo nebol ešte uzavretý. Ak sa v ňom uzatvorenie už vykonalo, je nutné najprv vrátiť uzávierku tohto nadradeného modulu, až potom systém umožní vrátenie uzávierky v daniach.