Import SK-IČ DPH a čiernej listiny

Umiestnenie: Dane - Výpočty

Tento nástroj slúži na stiahnutie dvoch zoznamov z finančnej správy do systému, ktoré sa pri práci s dokladmi a tlači výstupov používajú, a to vždy k aktuálnemu dňu.

1.zoznam existujúcich IČDPH na Slovensku, teda SK-IČDPH:

Zoznam existujúcich IČDPH systém využíva pre potreby kontroly, ktoré sú realizované jednak v kontrolnom výkaze (upozornenie cez výkričník !), ako aj pri nahrávaní dokladov (faktúry, pokladničné a daňové doklady), kde na nepovolené slovenské IČDPH systém upozorňuje. Kontrola v dokladoch pri nahrávaní (t.j. buď iba upozornenie, ktoré umožní nahratie dokladu alebo doklad nedovolí ani nahrať) je závislá od konfiguračných nastavení.

2.zoznam = IČDPH na čiernej listine (t.j. neplatiči voči daňovému úradu)

Tento druhý zoznam systém využíva pri bankových úhradách, kde sú nastavené kontroly na obchodných partnerov, ktorí sú zverejnení na čiernej listine.