Hromadné zaúčtovanie daňových dokladov

Umiestnenie: Dane - Výpočty

Hromadné zaúčtovanie daňových dokladov je funkcia, ktorá pre daný rok a periódu vykoná zaúčtovanie daňových dokladov pre Účtovníctvo. Vstupné okno sa mení podľa toho, či využívame automatické číslovanie účtovných dokladov alebo nie.

Ak ho máme nastavené, nižšie vyznačená sekcia sa zobrazovať nebude. V opačnom prípade číslovanie užívateľ nastavuje.

Účtovné doklady číslovať podľa zdrojových – pomocou tejto voľby je možné nastaviť, že účtovné doklady, ktoré sa budú vytvárať budú číslované podľa zdrojových (t.j. samotných daň.dokladov) a to spolu s nastavením, ktoré sa vykoná v ďalšom poli.

Konštanta plus k číslu zdrojového dokladu – táto voľba je sprístupnená, ak je zvolené číslovanie účtovných dokladov podľa zdrojových (t.j. predošlá voľba). V tomto poli sa nastaví číslo, o ktoré sa má zvýšiť zdrojové číslo dokladu a tak sa zadaná hodnota poľa pripočíta k číslu daňového dokladu a vytvorí číslo účtovného dokladu. Ak sa v tomto poli ponechá nula, číslo účtovného dokladu bude totožné s číslom daňového dokladu.

Napríklad:

– ak je číslo daňového dokladu 1000 a v tomto poli sa nastaví konštanta 2, tak bude číslo účtovného dokladu vygenerované ako 1002

Číslo prvého účtovného dokladu – toto pole bude prístupné, ak si nevyberieme možnosť číslovania účtovných dokladov podľa zdrojových. Zadanou hodnotou určíme, ktorým číslom sa majú začať číslovať účtovné doklady.

Hromadné zaúčtovanie je možné ohraničiť použitím ďalších podmienok, ktoré sa nastavujú v nižšie uvedenej  sekcii:

Dátumu vystavenia   OD – DO
Číslo dokladu             OD – DO
Typ                               zadáva sa typ daňového dokladu, ak bude pole prázdne, zaúčtujú sa oba typy

Po zadaní podmienok pre potvrdenie zaúčtovania je možné stlačiť tlačidlo OK- Obrazovka. V prípade, že doklad nemá spravenú predkontáciu pre potreby správneho zaúčtovania, systém na túto nezrovnalosť v zostave upozorní (výkričník). Takého účtovné zápisy nie sú korektné, je nutné buď doplniť účet do vytvoreného účtovného dokladu, alebo vymazať účtovný doklad, doplniť účet v predkontácii na daňovom doklade a opätovne spustiť zaúčtovanie.