Príprava údajov pre UČTO-DPH

Umiestnenie: Dane - Výpočty

V tejto časti sa pripravujú údaje z danej periódy pre Účtovníctvo. Spracovanie údajov prebieha za vybraný rok a periódu. Toto spracovanie je možné opakovať zapnutím príznaku – Zaúčtovať všetko nanovo. Na začiatku spracovania sa najskôr vyčistí spojovací súbor. Potom prebieha spracovanie daní.