Daňový doklad o použití

Umiestnenie: Dane - Výstupy - Doklady

Okno slúži pre tlač daňových dokladov o použití za užívateľom zadané obdobie a výberové kritériá, ktoré má možnosť zadať v hlavnej záložke ako aj v záložkách komentáre a výzor.

Doklady je možné tlačiť hromadne za zvolený interval číslovania OD –DO, za konkrétneho užívateľa, ktorý doklady vystavil a podľa dátumu vyhotovenia. Pri tlači je možné zobraziť aj ďalšie údaje ako je účel použitia, poznámka, doplňujúce údaje.
V záložke komentáre je možné pridať doplňujúce informácie a texty podľa potreby na úvod resp. záver tlačového výstupu:

V prípade, že má podnik viaceré bankové účty, je možné pre tieto vytvoriť šablóny, v ktorých užívateľ prednastaví údaje potrebné pre spracovanie. Následne pri použití vyberie vždy požadovanú šablónu.

Odporúčanie:
Je nutné dodržať odporúčané typy (jpg, png, bmp) ako aj rozmery jednotlivých obrázkov:

  • logo: 200×200
  • pečiatka: 240×200
  • reklama dodávateľa v päte strany: 1680×200