Priznania DMV

Umiestnenie: Dane - Výstupy - Daňové priznania

Prostredníctvom tejto voľby je možné tlačiť/odoslať priznanie k dani z motorových vozidiel (DMV). Voľba sa nachádza aj v samotnom okne pre tvorbu priznania cez menu Vstupy/Priznania DMV (Tlač).

Užívateľ v okne vyberá ID priznania, pričom ostatné údaje systém predplní. Priznanie je možné tlačiť na obrazovku, tlačiareň, do PDF alebo je možné vyexportovať rovno do súboru a odoslať cez portál eDane prostredníctvom príslušnej šablóny.

V systéme je možné priznanie DMV vytlačiť aj do PDF prostredníctvom šablóny – PDF vystup 1 až 4 strana:

Odoslanie Priznania DMV elektronickou cestou:

Pre odoslanie priznania je nutné vybrať šablónu typu XML.el.DMV pre DU od r.xxxx a zvoliť tlačidlo OK – Súbor.

Pokiaľ je na danom počítači nainštalovaná príslušná aplikácia, tak po jej otvorení sa následne otvorí aj samotný portál eDane, ktorý slúži na podávanie daňových dokumentov. Údaje sa načítajú, užívateľ ich skontroluje a pokiaľ sú korektné, výkaz odošle.

Bližší popis práce s portálom je uvedený v pomocníkovi aplikácie eDane: