Zdaniteľné plnenia DPH

Umiestnenie: Dane - Výstupy - Zostavy

Zostava slúži na tlač údajov o zdaniteľných plneniach DPH, ktoré boli vykonané podľa zadaných výberov a ohraničení. Užívateľ zadáva obdobie t.j. rok a periódu, do ktorej doklady spadajú, nastavuje spôsob triedenia, súčty, stránkovanie. Ďalej, či sa majú tlačiť iba predpisy alebo aj úhrady, prípadne len medzisúčty. Pre správne vytvorenie zostavy je potrebné, aby bola ešte pred tlačou spustená aj daňová operatíva (menu Výpočty/Daňová operatíva) za príslušné obdobie, v opačnom prípade nemusia byť v nej zahrnuté všetky doklady. Táto zostava môže slúžiť ako podklad pre priznanie DPH.


V záložke doplnkové výberové kritériá je možné výber dokladov upresniť pomocou ďalších podmienok – či sa jedná o vstup, tuzemsko, EÚ a pod.. Je možné zadať príslušnú sadzbu, typ dph partnera, doklad a pod..

Užívateľ má možnosť použiť aj existujúce šablóny:

Upozornenie na konci zostavy znamená, že celková daň vyčíslená v tejto zostave nemusí byť zhodná s celkovou daňou v priznaní DPH, nakoľko môže byť koeficientom upravovaná.