SK-IBAN partnerov - Generovanie

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Pomocou tejto voľby je možný výpočet alebo generovanie konta IBAN u partneroch, ktorý majú v Adresári partnerov zadané v bankových kontách iba konto ale IBAN im chýba.

V prvej sekcii okna je možnosť výberu z dvoch možností, čo urobiť s  IBAN kontom. Možnosti sú či ho chceme iba vypočítať a ukázať zostavu (V) alebo aj rovno vygenerovať s automatickým uložením IBAN konta do adresára partnerov.

IBAN je možné vypočítať/vygenerovať aj za konkrétneho partnera v kolonke Partner. Ďalej je možnosť zobraziť/ vypočítať konto konkrétnych partnerov vyplnením doplňujúcich údajov, ako napríklad, či ide o dodávateľa alebo odberateľa, či sa konto spája s fyzickou osobou, či kontá vzťahujúce sa na osobitný vzťah alebo je možnosť výberu typu obchodného partnera. V kolonke Stop určujeme, či sa má IBAN zobraziť/vypočítať aj za zastopovaného Partnera.

Následne môžeme vytvoriť výstup.

V prípade, že dáme IBAN rovno vygenerovať, tak sa nám vypočítaný IBAN automaticky pridá do Adresára partnerov k príslušnému partnerovi do záložky bankové kontá.