Aurus AGRO

Program na efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

Užívateľská príručka programu AURUS AGRO slúži ako všeobecná pomôcka pre užívateľov pri tvorbe poľnohospodárskej evidencie. V tejto príručke nájdete návody ako si rýchlo, jednoducho a prehľadne vytvoríte podklady pre Vás a pre kontrolné orgány v elektronickej podobe.

Zostavy

V záložke Zostavy v hlavnom menu je možné z Vašich zadaných údajov vytvoriť výstupné zostavy.

Vrstvy a popisky LPIS

    Manažér vrstiev – zobrazenie vrstvy LPIS za konkrétny rok s popiskami a možnosťou výberu, aké údaje v popiskách majú byť zobrazené.

Farbu výplne dielov a ich hraníc LPIS si viete zvoliť nasledovne kliknutím na záložku v hlavnom menu: Systém GIS Vrstvy.

Objaví sa tabuľka, kde zaškrtnete, v ktorej vrstve sa bude zobrazovať popiska a následne dvojklikom na farebné pole, si otvoríte tabuľku Parametrov pre vrstvu LPIS, v ktorej sú popísané farby a ich kódy.

Tematické mapy

Zobrazujú konkrétne informácie s farebným vyznačením hľadanej informácie napr. zobrazenie plodín na mape, parcely s nehnojenou výmerou, parcely s chemicky neošetrenou výmerou, zraniteľné oblasti podľa parciel, PRV, parcely delené biopásmi atď.

Meranie výmery a vzdialeností

Pomocou nástrojov merania     si viete orientačne odmerať výmery a vzdialenosti kliknutím na ikonu a posúvaním úsečky alebo bodov:

Zobrazenie na mape podľa súradnice

Ikona lupy (obr!!!) v mapovom okne umožňuje nájsť konkrétne miesto na mape podľa súradnice zadaním zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

Veľké mapy

Tlačidlom (obr.!!!) je možné vytvoriť ,,tlačiteľnú mapu,, produkčných blokov LPIS.
UPOZORNENIE: Tvorba veľkej mapy je závislá od mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú jej korektné vytvorenie – rýchlosť počítača, rýchlosť lokálnej počítačovej siete, rýchlosť pripojenia na Internet, dostupnosť mapových serverov potrebných pre tvorbu mapy, rýchlosť mapových serverov, nastavenie prehliadača atď. Vzhľadom na túto skutočnosť nevieme garantovať, že mapa bude vytvorená korektne. V prípade problémov kontaktujte, prosím, Vášho školiteľa, ktorý Vám s korektným vytvorením mapy pomôže.

Diely

Nahrávanie dielov

Kliknite PTM (pravým tlačidlom myši, ďalej len „PTM“) do okna dielov a parciel na už existujúci diel alebo mimo do voľného priestoru a z ponúknutého menu vyberte možnosť

Následne sa otvorí tabuľka Dielu, kde sú vyplnené výmery a ďalšie povinné údaje v riadkoch označené znakom (Obr.!!!). Tento znak znamená výber z možností.

Upozornenie: Užívaná výmera nemôže byť väčšia ako výmera dielu na GSAA