Zvieratá

Účtovná evidencia zvierat – stavy, a pohyby v jednotlivých kategóriách.

Automatický výpočet kŕmnych dní, hmotnostných a vzrastových prírastkov podľa užívateľsky nastavených parametrov pre jednotlivé druhy a kategórie zvierat.

Štatistické výkazy o stavoch a účtovných pohyboch zvierat.