Užívateľské nastavenia/ konfigurácie

Rýchle a jednoduché prispôsobenie systému podľa vlastných potrieb

Funkcionalita

Na vstupných dokladoch

Pohybom myšou si každý užívateľ môže zmeniť výzor ktoréhokoľvek vstupného dokladu, skryť, prípadne pridať jednotlivé polia.

Vo výstupoch

Pohybom myšou si každý užívateľ môže zmeniť výzor výstupov, skryť, pridať jednotlivé polia, prípadne zmeniť ich poradie.

Oprávnený užívateľ

Každý oprávnený užívateľ si môže jednoducho prestaviť množstvo ďalších parametrov, prátane prístupov bežných užívateľov na vybrané údaje