Sklad

Rezervácie materiálu na konkrétne objednávky/ zákazky

Výroba pod kontrolou na základe plánovaných technologických postupov a skutočne realizovanej výroby

Realizácia výroby s automatickou spotrebou materiálu a kalkuláciou výrobných nákladov

Rôzne formy oceňovania pre rôzne skupiny materiálov

Možnosť pracovať na sklade aj so zápornými množstvami

Čiarové kódy, šarže, dátumy spotreby, poľnonákup …