Poľnonákup

Nákup poľnohospodárskych komodít a dokumentácia k certifikátu kvality

Sledovanie kvalitatívnych parametrov nakupovaných komodít

Funkcionalita

Vážne lístky

import nákupu z elektronickej nákladnej váhy a evidencia kvalitatívnych parametrov nakúpeného obilia  – nečistoty, vlhkosť a ďalšie parametre …

Laboratórna kniha

podklad pre certifikát kvality

Preberacie listy

príjmový doklad nakúpeného obilia podľa kvalitatívnych parametrov

Zúčtovací list 

podklad na fakturáciu nakúpeného obilia podľa tried kvality

Výstupy

zoznamy vážnych a preberacích lístkov, prehľady dodávok po dodávateľoch, obdobiach, triedach kvality, materiáloch, množstvách, kvalitatívnych parametroch, vozidlách, laborantoch …

Náhľady