Pokladňa a eKasa

  • sledovanie hotovosti v domácej aj zahraničnej mene
  • jednoduché vyúčtovanie cestovných náhrad, úhrady záväzkov a pohľadávok v hotovosti, evidencia cenín
  • automatické zaúčtovanie pokladničného dokladu s dorovnávaním kurzových rozdielov v prípade zahraničnej meny
  • eKasa – online ready zariadenia FiskalPro od výrobcu Verifone v súlade s najnovšou platnou legislatívou – zákon 368/2018 Z.z.
  • eKasa – riešenie 3 v jednom – registračná pokladnica, fiškálna tlačiareň a platobný terminál
     

Náhľady