Nákup a Odbyt

  • pohodlné vybavenie obchodného prípadu od prijatia objednávky/ zmluvy, cez rezerváciu tovaru, vyskladnenie a fakturáciu
  • riadené objednávanie a príjem jednotlivých zásob (materiálov, výrobkov a polotovarov) podľa potrieb predaja a výroby 

Funkcionalita 

Prehľad a rozbor predaja

podľa skupín a kategórií tovarov.

Prehľad a rozbor predaja

podľa skupín a kategórií odberateľov

Cenníky

pre rôzne cenové hladiny pridelené jednotlivým odberateľom, akciové ceny, zľavy, percentom alebo pevnou sumou

Automatizácia

Automatické vytváranie dokladov – generovanie nadväzných dokladov z objednávok znižuje chybovosť na minimum.

Súpravy

Možnosť evidencie a predaja súprav zložených z viacerých skladových položiek ako jednu predajnú položku.

Rezervácie a nákup

Nákup materiálu na základe kumulovaných údajov z výroby, a odbytu

Náhľady