Nákup a Odbyt

Pohodlné vybavenie obchodného prípadu od prijatia objednávky/ zmluvy, cez rezerváciu tovaru, vyskladnenie a fakturáciu.

Riadené objednávanie  a príjem jednotlivých zásob (materiálov, výrobkov a polotovarov)  podľa potrieb predaja a výroby.

Prehľad a rozbor predaja

podľa skupín a kategórií tovarov.

Prehľad a rozbor predaja

podľa skupín a kategórií odberateľov.

Cenníky

pre rôzne cenové hladiny pridelené jednotlivým odberateľom, akciové ceny, zľavy. percentom aôebo pevnou sumou.

Automatizácia

Automatické vytváranie dokladov – generovanie nadväzných dokladov z objednávok znižuje chybovosť na minimum.

Súpravy

Možnosť evidencie a predaja súprav zložených z viacerých skladových položiek ako jednu predajnú položku.

Rezervácie a nákup

Nákup materiálu na základe kumulovaných údajov z výroby, a odbytu .