Dane

Všetko čo potrebujete pre správne a úplné spracovanie DPH v rôznych režimoch platby – všetky druhy výkazov a priznaní, prenesená daňová povinnosť a interné daňové doklady.

Podklad ku dani z príjmu.