Dane

Všetko čo potrebujete pre správne a úplné spracovanie DPH v rôznych režimoch platby – všetky druhy výkazov a priznaní, prenesená daňová povinnosť a interné daňové doklady.

Podklad ku dani z príjmu.

Funkcionalita

Daňové doklady

Doklad o použití a Externý daňový doklad

Prehľad DPH

Daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz KVDP

možná 1 – 5 stupňová hierarchia