Nový modul Dlhodobý Majetok

Bol vydaný úplne nový modul MZDY v programe AURUS Eko…

Nový modul MZDY

Bol vydaný úplne nový modul MZDY v programe AURUS Ekonomika. …