Implementačné manuály ekonomického programu

Import platieb dobierky (PACKETA)

Stručný prehľad

vydané: 10.5.2022
verzia 22.02

Vytvorené len do TXT verzie (Aurus EKOPACKET), zákazník PROFIDIET 

Nižšie uvedený postup vysvetľuje, akým spôsobom sa importujú riadky z csv/txt súboru zákazníka, ktorý prevádzkuje e-shop a expedičná spoločnosť PACKETA robí pre neho rozvoz tovaru. V program a tieto riadky importujú do Doklad Banka (Zápočet) 

Pre tento účel bol pridaný HB č.1309 E-shop na tvorbu interných bankových výpisov.

Postup:

Príprava súboru z PACKETY:

nahrajte si do adresara c:\box\homebanking súbor úhrad od PACKETY za dobierky – nazvime ho eshop.csv

  • premenujte súbor eshop.csv do eshop.txt
  • prepíšte úvodné záhlavie v súbore eshop.txt takto:
    •  vymažete úvodný riadok súboru, ktorý obsahuje popis jednotlivých údajov

a nahradíte ho nasledovným reťazcom           „UCET“;“9999″;2022-04-19
kde „UCET“ – je konštanta, 9999 je interné číslo účtu pre bankový výpis z E-shopu a 2022-04-19  je dátum vystavenia bankového výpisu v tvare RRRR-MM-DD.

Poznámka: Dátum sa bude meniť podľa potreby – systém po importe do oboch dátumov v hlavičke výpisu dosadí tento dátum, aj keď v obsahu výpisu môžu byť rôzne, ale to si už upravíte.
 

Poznámka:
Súbor väčšinou obsahu riadky z viacerých dní dobierky. To znamená, že importom môžeme naimportovať teoreticky celý mesiac a nemusí sa import vykonávať často. Samozrejme z dôvodu prehľadnosti môžete spracovávať súbor dobierky priebežne viac-krát do mesiaca, ale v tom prípade je potrebné si TXT súbor náležite upravovať (t.j. odmazávať už spracované riadky výpisu)

Import súboru do programu

Pozor, spracovanie je možné len v aplikácii Aurus EKOPACKET

  • v menu „Výpočty->Kontrola súborov z HB” Vytvorte si šablónu na spracovanie E-shop úhrad.
  • v menu „Číselníky->Konfigurácia prepojenia na HB” si prepíšte v HB č.1309 kód banky 0200 VUB Banka na banku patriacu internému číslu účtu, ktorý budete používať na spracovanie importov z E-shopu.
  • vstúpite do okna Doklad Banka (Zápočet). Vytvorenie bankového dokladu naimportovaním súboru eshop.txt robíte na hlavičke nového dokladu cez F3 – Spracovanie súboru z HB štandardne ako spracovanie iného homebankingu.

Po vytvorení bankového dokladu si riadky s nulovými sumami ručne vymažte. Sú to dobierky neplatené pri doručení.

Upozornenie:

Pokiaľ vám bude do bankového dokladu doťahovať zlého partnera z adresára, je to zrejme spôsobené tým, že tento partner má priradené v adresári nulové bankové konto. Vymažte nulové bankové konto.

Pokiaľ bude spracovanie odmietnuté, overte si správnosť štruktúry pôvodného .csv:

Štruktúra eshop.csv:

Váš e-shop;Datum vložení;Datum podání;Vyzvednutí či vrácení;Vaše obj. č.;Jméno;Příjmení;Čárový kód;Účtované služby;DPH %;Služby s DPH;Měna účtovaných služeb;Vybraná dobírka; … atď …

„AB s.r.o.“;2022-02-01;2022-02-02;2022-02-02;“2022020006„;“Jozef“;“Prvý„;4514257301;“3,39″;“20,00″;“4,07″;EUR;“131,40„;EUR;4;““; doručená;“2,000″;“2,65″;“0,60″;“0″;“0,10″;“0,04″;“0,00″;“0,00″;“0,00″;“0″;“29280056″
„AB s.r.o.“;2022-02-01;2022-02-02;2022-02-02;“2022020005„;“Peter“;“Druhý„;2328344737;“3,39″;“20,00″;“4,07″;EUR;“143,59„;EUR;4;““; doručená;“2,000″;“2,65″;“0,60″;“0″;“0,10″;“0,04″;“0,00″;“0,00″;“0,00″;“0″;“29280053″
„AB s.r.o.“;2022-02-01;2022-02-02;2022-02-02;“2022020004„;“Adam“;“Tretí„;1926706544;“2,72″;“20,00″;“3,26″;EUR;“0,00„;EUR;4;““; doručená;“1,000″;“2,60″;“0,00″;“0″;“0,10″;“0,02″;“0,00″;“0,00″;“0,00″;“0″;“29280058″

V nej je dôležité pre HB-spracovanie č.1309 to, že

Dátum zaplatenia            sa berie zo 4.pozície a je v tvare RRRR-MM-DD
Variabilný symbol           sa berie z 5.pozície
Textová poznámka         sa berie zo 7.pozície
Vybraná suma dobierky               sa berie z 13.pozície a oddeľovacím znakom pre desatiny je čiarka