Implementačné manuály ekonomického programu

Prierezový implementačný manuál ku mzdám

Stručný prehľad

vydané: 11.5.2022
verzia 19.04 

Nižšie uvedený postup popisuje akým spôsobom zaškoliť/nastaviť modul MZDY v programe Aurus EKONOMIKA pre už existujúcich zákazníkov prechádzajúcich za Aurus EKOPACKET-u

Konfigurácia modulu

  • v konfigurácii nastaviť číslovanie dokladov pomocou číselného radu, ak bude konfigurácia „zvyšovaním o 1“, funkcionalita dokladov nad KS bude silne obmedzená. Hovorí o tom aj hláška pri vstupe do mzdy štandard.,
  • ak je zákazník nový, tj. nepoužíval Mzdy v EKOPACKETE, tak konfiguračný prvok 145995 treba nastaviť nasledovne. Ak zákazník používa mzdy napr. od 01/2022, tak do konfiguračného prvku 145995 nastavíte hodnotu 2021. Ak nový zákazník nabieha na modul Mzdy v priebehu roku napr. 2022, tak do konfiguračného prvku 145995 nastavíte hodnotu 2022.
  • NEDOKONČENÉ