Implementačné manuály ekonomického programu

Prierezová implementácia ODBYTU

Stručný prehľad

vydané: 10.5.2022
verzia 19.04 

Základy nastavenie defaultov v Dodacom liste

Číselník užívateľov – F3 – ďalšie nastavenia – default typu dodacieho listu
EX – číselník typov dodacích listov a najdôležitejšie prvky

 • hlavne predajné miesto (PM), z ktorého ide sklad, a hlavne šablóny na tlač súvisiacich dokladov a generovanie dokladov, z ktorého sa v starom robilo Ctrl+G a v novom tlačidlo Tvorba+Tlač
 • ukázať v novom, že v okne tvorba sa nachádza táto šablóna, prakticky ju z AEP netreba meniť, ale dá sa upraviť.
 • ukázať v AE cez cez button „kompletná tlač“, že je sumárom podriadených šablón, môžu byť do pdf, prezerača a pod.
  Pozor v AE, ak je elektronická fakturácia, treba kvôli presmerovaniu – prvý krát e-mail, druhý krát tlač- preuložiť existujúcu šablónu elektronickú cez FA.
  – SY – číselník predajných miest, účtovania M/S/C
 • spomenúť číselník PM, nahratie predajných cien a hlavne nech používajú na účtovanie tržieb číselník. Nastavenie hotovosti bude popísané pri jednoduchom dodacom liste
 • prenastavenie „elektronickej“ šablóny pre faktúry vzhľadom na spriahnuté tlače
 • ukázať preuloženie šablóny na el_fa a vysvetliť, že je to kvôli odkloneniu. Je to v manuáli prvotných implementačných podkladov. !!! A hlavne povedať význam, že nič netreba iné meniť, stará šablóna môže ostať tak.

Jednoduchý dodací list (JDL)

 • jeho podstata, účel použitia, prvotné použitie resp. dopĺňanie údajov. Zdôrazniť skutočnosť, že prvky, ktoré sa tam nachádzajú, resp. nenachádzajú sú dohodnuté vopred.
 • pojednanie o rozdiele použitia JDL a pokladničného dokladu, SK doklad, výber cez sl a podobne, fiškálne úhrady faktúr.
 • ukážka rýchleho nahratia hotovostného fiškálneho dokladu, generovania dokladov a tlače do fiškálneho modulu
 • ukážka rýchleho nahratia hotovostného fiškálneho dokladu s dôrazom na minimálne vstupy a rýchle nahratie predaja tovaru.
 • ukážka generovania SK+PO dokladu a fiškálnej tlače priamo na fiškálny modul

Vysvetlenie prvkov dokladu a účelu výberu prvkov

 • rozobratie situácie – preskočenie hlavičky, riadok- vysvetlenie suggestion-náznak na materiáli, rozdiel oproti veľkému DL, náročky tu nie je ef, ale zoznam tovarov, ak je nakonfigurované, tak na prázdnom riadku vybehne políčko pre čiarový kód, ENTER na ukončení množstva, vysvetlenie zadania ceny myšou v prípade nedefaultovania predajnej ceny.
 • hlavička dodacieho listu – vysvetlenie záložky e-kasa
 • vysvetliť novinku so záložkou v hlavičke pre e-kasu, zdôrazniť, že je to len v grafike JDL a PO dokladu, v texte nie z obchodného dôvodu. Pre zaujímavosť pojednať aký je postup v textovej expedícií pri stornách a čo má užívateľ urobiť – dotaz, viete to?
 • povedať princíp, že na pozadí malého DL platia všetky zásady defaultovania ako na veľkom DL, len nezavadzajú vizuálne
 • v JDL liste sa takzvaný konfiguračný maloodberateľ nezadáva, ale je defaultovaný na pozadí.

Základy nastavenia predajne

Aby to takto pekne fungovalo, a aby implementátor netápal pri školení, treba mať všetko v textovom AEP v číselníkoch pekne ponastavované a rozmyslené vzhľadom na celopodnikové nastavenie.

Zopakovanie nastavenia základných prvkov:

 • v AEP boli prvky na skrátený režim nahrávania DL, tieto prvky treba ponechať, ak boli nastavené, ináč význam nemajú: EX – DL – 320586, 320587, 320588.
 • v rýchlosti k jednej možnej implementačnej štruktúre nastavenia:
  • SY – čís.užívateľov – F3 – ďalšie nastavenie – default typ DL, napr.7
  • EX – typ DL – podobne ako vo veľkom DL, dôraz na cena s daňou, napr., ďalej sklad cez PM, alebo priamo. Default skladu je jeden z najdôležitejších. Dôležité je tu mať default uvedeného maloodberateľa. Je to v súčinnosti s konfigom SY – adresár – 990101 – kód maloodberateľa a podobne.
  • pri veľkom DL treba mať v číselníku typov DL šablóny na generovanie súvisiacich dokladov ako aj na tlač PO dokladu. Z praxe upozorňujem najlepšie default a 2-kové na daného užívateľa. Z ostatných vecí napr. druh pohybu v pokladni , napr. 22 – viď zobrazenie. Z praxe odporúčam typ hlavičky 0 , nie 3., aby tam pri fiškálnom predaji nezavadzali prvky ako VS, osobné číslo pracovníka a podobne. Obzvlášť pri novom PO doklade
  • netreba zabudnúť na ostatné dôležité veci ako nahratie predajných cien, nastavenie automatického účtovania tržieb, samozrejme sa odporúča cez číselník účtovania M/S/C.

Hromadná tlač súvisejúcich dokladov

 • hromadnú tlač robiť cez výstup nie nad dokladom
 • vysvetliť rôzne kombinácie tlačí : čisto pdf formát, pdf formát + prezerač zostáv, iba prezerač zostáv
 • vysvetliť funkcionalitu, aby to správne fungovalo. V okne nad tlačou musí byť v časti triedenie, udané poradie, ináč zbytočne otvára mnoho okien.

Poznámka k dátovému skladu dodacích listov:

V podstate sa tu jedná o vytváranie výstupov skladová položka odberateľ, resp. v obrátenom garde, rôzne marže a podobne.
Prechodom 19.04 prídu do koša nejaké príklady týchto zostáv a treba si ich pozrieť a použiť ako návod na tvorbu vlastných.