Verzia 24.01/2

Update 24.01/2 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 15.3.2024

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   24.01/0 resp. 24.01/1

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 24.01/2

MZDY novinky

Novinky platné pre:

Inštitúcie – Finančná správa – Hlásenie o vyúčtovaní dane od r2013

 • Zapracovanie nového tlačiva Hlásenie pre rok 2023 do elektronickej formy (XML súbor)
 • Pre elektronickú formu posielania Hlásenia pribúdajú vzorové šablóny:
  • 1001949 „XMLel.Hlásenie Edge od r.2023“
  • 1001948 „XMLel. Hlásenie od r.2023“
 • Zmeny oproti Hláseniu 2022 sú tieto:
  • Časť I. – pribúda riadok 1a Suma preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4 zákona o dani z príjmov, ktorý sa však v Hlásení 2023 nevypĺňa
  • Časť IV. – nový riadok 3 Suma nepeňažného plnenia oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. q) zákona, ktorý sa však v Hlásení 2023 nevypĺňa
  • Časť V. – v riadku 1 pribúda zaškrtávacie políčko „Doplňujúci údaj“, ktoré bude zaškrtnuté rovnako, ako zaškrtávacie políčko v hlavičke Ročného zúčtovania 2023, ktoré v ročnom zúčtovaní 2023 zaškrtnete vtedy, ak je pracovník daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa §2 písm. e) zákona
  • Časť V. – nový riadok 3 Suma nepeňažného plnenia oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. q) zákona, ktorý sa však v Hlásení 2023 nevypĺňa
  • Časť V. – v riadku 10 sa vypisuje hodnota z riadku 19 Ročného zúčtovania 2023 v prípade nedoplatku alebo hodnota z riadku 20 Ročného zúčtovania 2023 v prípade preplatku
  • Žiadosť o vrátenie daňového preplatku – nová časť tlačiva Hlásenie 2023, ktorá sa vyplní, ak zamestnávateľovi vznikne preplatok na dani, ktorý žiada vrátiť.
   Túto časť máte k dispozícii už na úvodnej obrazovke výstupu Hlásenie, v ktorej máte prednastavené údaje o forme úhrady a účte. Ak žiadate preplatok na daní vrátiť, tak zapnete v úvodnej obrazovke ešte pred spustením výstupu políčko „Žiadosť o vrátenie daňového preplatku“
Novinky platné pre:

Výstupy – Zákonné poistenie, príspevky PANDÉMIA – Odvody, príspevky PANDÉMIA

 • Pre 2 typy zostáv
  • Podklad pre platbu MV SP – štátna pomoc poľnohospodári
  • Podklad pre platbu VPP SP – štátna pomoc poľnohospodári

Bola rozšírená štátna pomoc za obdobie od 1.3.2024 do 30.6.2024 a to vo výške 750 Eur.

V prípade typu zostavy Podklad pre platbu MV SP – štátna pomoc poľnohospodári zadáte v úvodnom okne periódy od 03/2024 až 06/2024.

V prípade typu zostavy Podklad pre platbu VPP SP – štátna pomoc poľnohospodári zadáte v úvodnom okne periódy od 02/2024 až 05/2024 (v hlavičke VPP sa uvádza perióda o mesiac vyššia).

Informácie o termínoch podania žiadostí a postupe nájdete na stránke Sociálnej poisťovne TU…

 

Vstupy – Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme

 • pre Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2024 platí tlačivo z roku 2023 označené ako POT395v23
 • vo vstupe Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme bol sprístupnený rok 2024 pre zadávanie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2024 s mzdovými veličinami platnými pre rok 2024
Koniec modul MZDY

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.