Verzia 22.04/1

Update 22.04 / 1- Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 2.9.2022

Postup aktualizácie programu

Kliknutím si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   22.04

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.04/1

Modul MZDY

Novinky platné pre:

Verzia obsahuje opravu výpočtu daňového bonusu na deti v špeciálnom prípade:

Ak má pracovník krátený daňový bonus a zároveň má v danej perióde príjem oslobodený od dane, tak k čiastkovému základu dane, z ktorého sa vypočíta maximálny DB (podľa počtu detí) sa pripočíta aj príjem oslobodený od dane (napr. finančný príspevok na daň, príspevok na rekreáciu, príspevok na šport…), čo nie je správne. Tieto príjmy sa nemajú zahrnúť do čiastkového základu dane.

Spôsob opravy:

Ak ste už vyplatili mzdy za 07/2022 a mali ste pracovníka, ktorému bol vypočítaný nesprávne daňový bonus kvôli finančnému príspevku na stravu (bol vyplatený vyšší daňový bonus ako mal byť), tak chybu opravíte v perióde 08/2022 (alebo v nasledujúcich periódach najneskôr do 12/2022) tak, že v perióde 08/2022 v doklade Prídavky a zrážky zadáte druh mzdy 6120 ako rozdiel medzi daňovým bonusom, ktorý je uvedený v kontrolnej zostave vypočítaného daňového bonusu (ako vyššia hodnota z posledného riadku kontrolnej zostavy) a daňovým bonusom, ktorý bol vypočítaný a vyplatený v 07/2022.

Príklad:

Pracovníkovi bol v 07/2022 nesprávne vypočítaný daňový bonus 164,22 Eur. V kontrolnej zostave vypočítaného DB je uvedená výsledná výška nároku po starom 110,77 Eur a po novom 147,22 Eur, teda nárok na DB za 07/2022 je 147,22 Eur. Keďže pracovníkovi bol priznaný a vyplatený vyšší DB, tak v 08/2022 v doklade Prídavky a zrážky ručne zadáte druh mzdy 6120 s hodnotou (147,22 – 164,22) = -17 Eur, čím opravíte chybne vypočítaný daňový bonus v 07/2022.

Koniec modul MZDY

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.