Verzia 22.02/1

Update 22.02 / 1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 22.4.2022

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   22.02/0

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.02/1

Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre:

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného

  • vo vytvorenom xml súbore mesačného výkazu sa v prípade dohodára v riadku výkazu neuvádzajú nulové atribúty (resp. elementy) „vzPfp“ a „pfpZamtel“. Ide o atribúty týkajúce sa poistného typu 9 (PFP).

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

  • vo vytvorenom xml súbore výkazu poistného a príspevkov sa v prípade dohodára v riadku výkazu neuvádzajú nulové atribúty (resp. elementy) „vzPfp“ a „pfpZamtel“. Ide o atribúty týkajúce sa poistného typu 9 (PFP).

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

  • výpočet rieši situáciu, ktorá sa prvýkrát prejaví v mzdách spracovaných za periódu 04/2022. Ide o pracovníkov s typom zamestnaneckého pomeru 2 alebo 3, ktorým skončil pracovný pomer 1.3.2022 a neskôr, pričom im bol po skončení pracovného pomeru (tj. v perióde nasledujúcej po perióde, v ktorej pracovný pomer skončil) vyplatený nejaký príjem. Zároveň títo pracovníci boli v pracovnom pomere v 02/2022 a/alebo 01/2022. Vo výpočte čistých miezd je vyriešené rozpočítanie spomínaného vyplateného príjmu tak, že v prvých dvoch periódach roku 2022 sa stanovuje vymeriavací základ a vypočíta poistné podľa legislatívy platnej do 28.2.2022 (tj. absentuje poistné typu 9 (PFP) a poistné typu 4 (PvN) má sadzbu zamestnávateľa 1%) a od marca 2022 podľa legislatívy platnej od 1.3.2022 (tj. počíta sa poistné typu 9 (PFP) a poistné typu 4 (PvN) má sadzbou zamestnávateľa 0,5%).

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec MZDY

Zmeny v module FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
  • do zoznamu PLA-riadkov, ktorý sa vyvoláva z vyúčtovacích faktúr VYU, boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi. Rovnako boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi aj do zoznamu faktúr, ktorý sa používa v zostavách. Uvedené rozšírenie sa využije v prípadoch vyúčtovania platieb cez zľavomaty alebo e-shopy.

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec FAKTURÁCIA

Zmeny v moduloch BANKA a POKLADŇA

Novinky platné pre:
  • do zoznamu dokladov boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi. Uvedené rozšírenie sa využije v prípadoch dohľadania platieb cez zľavomaty alebo e-shopy.
Koniec BANKA a POKLADŇA