Verzia 22.02/1

Update 21.03 / 2 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 5.10.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   21.03/0 resp. 21.03/1

Všeobecné zmeny

Novinky platné pre:
  • aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako „XMLel.“ alebo „XMLelJ.“ Z rovnakého dôvodu došlo aj k zmenám pri automatizovanom sťahovaní informačných zoznamov Čiernej listiny a „Povolených IČDPH,

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec VŠEOBECNÉ

Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre:
  • výkaz PANDÉMIA – do podkladu pre Výkaz 1 a 3A sme doplnili stĺpec s údajom Výška náhrady. Údaj sa bude zobrazovať od periódy 07/2021

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec MZDY

Zmeny v module EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
  • nový Dátový sklad Objednávky s výrazne vylepšenou funkcionalitou ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská, materiál … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov a viac. Viac o možnostiach dátová skladov (DS) TU ….

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec EXPEDÍCIA

Zmeny v module SKLAD

Novinky platné pre:
  • možnosť importu riadkov skladového dokladu z textového súboru

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec SKLAD

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.