Nová verzia Aurus EKONOMIKA 22.02

Vydaná verzia prináša:

  • v niektorých Dátových skladoch je možné kliknutím na číslo dokladu, materiálu alebo prílohy otvoriť tento doklad, materiál resp. prílohu v ďalšej záložke a tam s nimi plnohodnotne pracovať
  • v moduly MZDY aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021
  • v moduly MZDY zmeny v sociálnom poistení a výkazníctve od 1.3.2022
  • v moduly MZDY zapracovanú problematiku kurzarbeit-u
  • Súhrnný výkaz DPH pri skupinovej registrácii DPH
  • upozornenie užívateľovi pri spustení programu, že pracuje s neaktuálnou verziou, v prípade že je už dostupná novšia verzia programu

Ďalšie novinky v programe si môžete pozrieť TU…