Hlásenie o spotrebe hnojív pre hospodársky rok 2020/2021

je možné vykonať v programe AURUS AGRO verzia 22.1 Spotreba…

Nová verzia Aurus EKONOMIKA 22.01

Vydaná verzia prináša: novú funkcionalitu…

Verzia 22.01

Update 22.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET Späť Verzia…