Nová verzia AURUS POZEMKY 21.1

Vydaná verzia prináša:

  • kompletne prepracovaná zostava List vlastníctva. Pribudli  voliteľné stĺpce, konfigurovanie priamo v okne zostavy.
  • v mnohých zostavách sa prechádza od zadávania filtračných podmienok formou OD – DO na tzv. viacnásobný výber. Podmienku môžete zadať napr. : 123 alebo 100-200 alebo 100,200,300 alebo 1-10,123.
  • rozšírené možnosti dátových skladov
  • doplnene menu Obľúbené (zobrazené ako ikona – Modrá hviezda.) Do tohto menu si užívateľ môže pridať akékoľvek okno, zostavu, číselník atď. Následne bude mať rýchli prístup k najviac používaným a obľúbeným oknám/zostavám
  • v prípade, že niektoré okno/zostavu/iné nechcete používať a chcete zrušiť aj z menu (zjednodušenie, väčšia prehľadnosť), môžete takéto okno/zostavu presunúť do tzv. Nepoužívané okna/zostavy