Nový modul Poľnonákup

Vo verzii 21.01 bol vydaný úplne nový modul Poľnonákup v programe Aurus EKONOMIKA.