Nový modul Poľnonákup

Vo verzii 21.01 bol vydaný úplne nový modul Poľnonákup…

Verzia 21.01

Update 21.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET Späť Verzia…