Nový modul MZDY

Bol vydaný úplne nový modul MZDY v programe…

Verzia 20.04/1

Update 20.04 / 1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET Späť Verzia…