Verzia 20.03

Update 20.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 5.5.2020

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   20.02

Zmeny v module MZDY

  • pre druh mzdy 1853 – Prekážky 80% PANDÉMIA je zapracované minimálne mzdové plnenie Dôležité upozornenie: Ak ste druh mzdy 1853 použili vo Výkaze práce za 04/2020 ešte pred prechodom verzie 20.03, nemusí druh mzdy spĺňať minimálne mzdové plnenie. Preto odporúčame po prechode 20.03 najistejší spôsob a to vymazať z Výkazov práce druhy miezd 1853 a nahrať nanovo. Tým budete mať zabezpečené minimálne mzdové plnenie pre druh mzdy 1853
  • menu s názvom „Zákonné poistenie“ v časti Výstupy je premenované na „Zákonné poistenie, prísp. PANDÉMIA“, v ňom je v podmenu výstup s názvom „Odvody do fondov pracovníci“ premenovaný na „Odvody, príspevky PANDÉMIA“
  • vo výstupe „Odvody, príspevky PANDÉMIA“ pribudli 2 typy zostáv: – Podklad pre výkaz – Opatrenie č. 1 a 3A PANDÉMIA – Podklad pre výkaz – Opatrenie č. 3B PANDÉMIA Tieto zostavy slúžia ako podklad k vypĺňaniu príslušného Výkazu na stránke www.pomahameludom.sk Pozor! Výkazy sa neposielajú elektronicky, vypĺňajú sa ručne na základe podkladov z vyššie uvedených zostáv
  • k problematike PANDÉMIE odporúčame tento článok http://relia.sk , kde máte súhrn legislatívnych zmien v súvislosti s pandémiou a odkazy na informácie k jednotlivým zmenám
  • v úvode novinkového manuálu je uvedený zoznam vstupov a výstupov (okien), ktoré boli presunuté z funkcie MZDY-štandard do funkcie MZDY-výpočty a zostavy

Zmeny v module POKLADŇA

  • na pokladničnom doklade s vyplneným „Dátumom dodania“, už nebude možné tento dátum vymazať. Oprava sa týka aj fiškálnych dokladov

Zmeny v module BANKA

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

  • zmena čísla bankového dokladu na hlavičke sa premietne do všetkých položiek úhrad fakturačného saldokonta, ktoré sú riadkami tohto bankového dokladu. Doteraz zostávalo v položkách úhrad pôvodné číslo bankového dokladu
  • pri ručnom zadaní čísla faktúry v riadku prevodného príkazu sa nehľadá predpis fakturačného saldokonta v zozname všetkých faktúr ale len v zozname nami neuhradených faktúr.

Zmeny v module ÚČTOVNÍCTVO

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

  • do dátových skladov Hlavnej knihy a Obratovej predvahy sa dopĺňa v zobrazení filtra aj perióda „od“, ktorá v ňom chýbala

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli