Nová verzia Aurus AGRO 18.5.0 – Hlásenie spotreby prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcii za hospodársky rok 2017/2018