Softvérové služby

 • implementácia ekonomického programového vybavenia
  • analýza aktuálneho stavu spracovania ekonomických údajov
  • analýza potrieb
  • návrh optimálneho riešenia
  • samotná implementácia
   • zavedenie potrebných modulov
    • konverzia a nahranie počiatočných stavov
    • zaškolenie nahrávania vstupov
    • zaškolenie tvorby a využívania výstupov
   • zaškolenie personálu
  • kontrola výsledkov
 • odborné poradenstvo
 • servisné služby u zákazníka
 • telefónne poradenstvo